Nie porady dotyczące opieki zdrowotnej

Produkty i oświadczenia dotyczące określonych produktów w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem nie zostały ocenione przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków i nie są zatwierdzone do diagnozowania, leczenia, leczenia lub zapobiegania chorobom.

Niniejsza Witryna nie ma na celu zapewnienia diagnozy, leczenia ani porad medycznych. Produkty, usługi, informacje i inne treści udostępniane w tej Witrynie, w tym informacje, które mogą być udostępniane w tej Witrynie bezpośrednio lub poprzez łącza do witryn internetowych osób trzecich, są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w sprawie jakiejkolwiek medycznej lub związanej ze zdrowiem diagnozy lub opcji leczenia.

Informacje podane w tej Witrynie i powiązanych witrynach internetowych, w tym informacje dotyczące warunków medycznych i zdrowotnych, zabiegów i produktów, mogą być podawane w formie skróconej. Informacje na tej Stronie, w tym etykieta produktu lub opakowanie, nie powinny być traktowane jako substytut porady od pracownika służby zdrowia. Ta Witryna nie zaleca samodzielnego zarządzania problemami zdrowotnymi. Informacje na tej Stronie nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich chorób, dolegliwości, stanów fizycznych lub ich leczenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zdrowia, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Nigdy nie lekceważ ani nie opóźniaj porady medycznej na podstawie informacji, które przeczytałeś na tej Stronie.

Nie należy wykorzystywać informacji ani usług na tej Stronie do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub do przepisywania jakichkolwiek leków lub innych metod leczenia. Należy zawsze skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i przeczytać informacje dostarczone przez producenta produktu oraz wszelkie etykiety lub opakowania produktu przed zastosowaniem jakichkolwiek leków, produktów odżywczych, ziołowych lub homeopatycznych lub przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń lub diety lub rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zdrowotnego wydanie. Osoby są różne i mogą różnie reagować na różne produkty. Powinieneś skonsultować się z lekarzem w sprawie interakcji między przyjmowanymi lekami a suplementami diety. Komentarze zamieszczane na jakichkolwiek forach w tej Witrynie przez pracowników lub użytkowników Witryny są wyłącznie ich osobistymi poglądami i nie są roszczeniami wysuwanymi przez nas ani nie reprezentują stanowiska lub poglądów FOL.sale. Oceny produktów wystawione przez obecnych lub byłych pracowników lub użytkowników Witryny są wyłącznie ich osobistymi opiniami opracowanymi we własnym imieniu i nie mają na celu zastąpienia odpowiedniej opieki medycznej lub porady ze strony pracownika służby zdrowia.

Zawsze sprawdzaj etykietę lub opakowanie produktu przed użyciem jakiegokolwiek produktu. W przypadku rozbieżności klienci powinni postępować zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie lub opakowaniu produktu. Należy skontaktować się bezpośrednio z producentem w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących oznakowania produktu i szczegółów opakowania oraz zalecanego użycia.

FOL.sale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na tej Stronie w odniesieniu do zaleceń dotyczących suplementów do jakichkolwiek celów zdrowotnych. Produkty lub oświadczenia dotyczące określonych składników odżywczych lub produktów nie zostały ocenione przez Agencję ds. Żywności i Leków. Produkty dietetyczne nie są przeznaczone do leczenia, zapobiegania ani leczenia chorób. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety, suplementu lub programu ćwiczeń. FOL.sale nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do jakichkolwiek sprzedawanych produktów lub usług.

FOL.sale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody za informacje lub świadczone usługi, nawet jeśli FOL.sale został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód.

Oświadczenia te dotyczą FOL.sale i wszystkich witryn hostowanych lub współhostowanych.

błąd: Naruszenia praw autorskich będą zgłaszane!